นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการจะถูกนำไปใช้ และเก็บรักษาเป็นความลับ โดยจะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่ท่าน ดังนี้


 1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
 2. วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน
 3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
 4. วิธีเก็บรักษาข้อมูล
 5. การเปลี่ยนแปลง
 6. สอบถามข้อมูล


ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมีความสำคัญกับเรา ดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

 1. ชื่อ / ชื่อบริษัท / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล
 2. บันทึกข้อมูล จากการติดต่อสื่อสารของท่าน
 3. การเข้าถึงเว็บไซต์ และ เว็บคุ๊กกี้ ที่สามารถระบุ เบราว์เซอร์ หรือ บัญชีของท่าน


วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน

 1. เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า / บริการใหม่ รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ (ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้)
 2. เพื่อพัฒนา / ปรับปรุง สินค้าและบริการของเรา
 3. เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการ รวมถึงข้อมูลการทำโฆษณาจากบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจของเรา
 4. สำหรับการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัยอื่น ๆ


การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

 1. เราไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื่น ๆ ภายนอกบริษัท ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 2. ได้รับการอนุญาตจากท่าน
 3. สำหรับการประมวลผลภายนอก และ บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งให้บริการแก่ท่าน
 4. สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย


วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

 1. เรามีระบบปกป้องข้อมูลของท่าน จากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง และการถูกทำลาย ด้วยวิธีการป้องกัน ดังนี้
 2. มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก
 3. การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญขณะรับ-ส่งข้อมูลด้วย SSL


การเปลี่ยนแปลง

 1. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า


สอบถามข้อมูล

 1. ท่านสามารถติดต่อเรา เพื่อสอบถาม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ได้ที่ info@ekongmerce.com